مسابقات قهرمانی هانمادانگ حوزه شمالغرب (دختران)

پایان ثبت نام 25 مرداد 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 400 از 400

gender 16 تا 80 سال
6 تا 80 سال
QR Code

زمانبندی مسابقات قهرمانی آزاد 

هانمادانگ شمالغرب (بانوان)

شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

محل برگزاری خانه تکواندو پایتخت

رده سنی زیر ۸ سال ۸:۳۰ تا ۹:۳۰

رده سنی ۹ تا ۱۲ سال ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰

رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال ۱۱:۴۵ تا ۱۲:۴۵

رده سنی ۱۶تا ۱۸ سال ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۳۰

رده سنی بالای ۱۹ سال (رکوردی،تعادلی، پرشی) ۱۴ تا ۱۵

رده سنی ۱۹ تا ۳۹ (قدرتی) ۱۵:۳۰ تا ۱۶

الزامی است بازیکنان یک ساعت قبل در سالن مسابقات حضور داشته باشند

شنبه 29 مرداد ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی