مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالشرق (پسران)

پایان ثبت نام 24 مهر 1401 ساعت 12 ثبت نام شده 250

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

 وزن کشی :

پنجشنبه28 مهرماه ساعت 9 الی 10:30 صبح، خ دماوند ایستگاه بی آرتی وحیدیه پشت تالارفیعی خ حصیری ک پرورده ساختمان پرورده ط همکف


زمان برگزاری مسابقات:

تایم تیبل مسابقات پسران جمعه ۲۹ مهرماه

خانه تکواندو پایتخت 

خردسالان سبزو آبی ۸.۳۰

خردسالان قرمز مشکی ۱۰.۳۰

نونهالان سبز و آبی ۱۱.۳۰

نونهالان قرمز مشکی ۱،۳۰ ظهر

حضور بازیکنان یک ساعت قبل از زمان تعیین شده در سالن الزامیست پنجشنبه28 مهرماه ساعت 9 الی 10 :30 صبح، خ دماوند ایستگاه بی آرتی وحیدیه پشت تالار شفیعی خ حصیری ک پرورده ساختمان پرورده ط همکف

جمعه 29 مهر ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی