مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان اسلامشهر (دختران)

پایان ثبت نام 13 شهریور 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 250 از 250

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code


آدرس و زمان وزنکشی :

بعد از میدان نماز ،انتهای خیابان باغ فیض شهرک مصطفی خمینی داخل پارک ندایی.سالن شهید مصطفی خمینی 

 

چهارشنبه ساعت ۹تا۱۱صبح


زمان بندی مسابقات بانوان (خردسالان و نونهالان  و نوجوانان) اسلامشهر  پنج شنبه  ۱۷ شهریور

 

چهارشنبه 16 شهریور زرافشان سالن مصطفی خمینی ساعت 9 تا 11 صبح

پنجشنبه 17 شهریور ماه

انفرادی