مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان اسلامشهر (پسران)

پایان ثبت نام 13 شهریور 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 223 از 250

gender 15 تا 18 سال
12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مکان وزن کشی : 

انتهای خیابان کاشانی بعداز خط راه آهن 

ورزشگاه امام خمینی  سالن شهید بیضایی 

زمان : پنج شنبه ۶/۱۷- ساعت ۹تا ۱۱صبح محل برگزاری :

بعد از میدان نماز ،انتهای خیابان باغ فیض شهرک مصطفی خمینی داخل پارک ندایی.سالن شهید مصطفی خمینی

جمعه ۶/۱۸

 


 برنامه زمانبندی مسابقات :

نوجوانان ( ۸/۳۰ الی ۱۰:۳۰ )

ا--------------------------

نونهالان( ۱۰:۳۰ الی ۱۴ )

ا---------------------------

خردسالان  ( ۱۴تا۱۷ )

ا-------‐-----------------------

توجه: این زمانبندی تقریبی بوده و بازیکنان می بایست حداقل نیم ساعت قبل از زمان اعلام شده در محل مسابقه حاضر باشند.  با سپاس

پنج شنبه ۶ / ۱۷ - خ کاشانی ورزشگاه امام خمینی سالن شهید بیضایی ساعت 9 تا11

جمعه 18 شهریور ماه - ورزشگاه مصطفی خمینی

انفرادی