مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (دختران)

پایان ثبت نام 13 شهریور 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 250 از 250

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

آدرس محل  و زمان وزن کشی :

دوراهی قپان خ عبید زاکانی کانون تربیتی فرهنگی میثم سالن همت 

چهارشنبه ساعت 13تا15

توجه : همراه داشتن بیمه ورزشی و فیش واریزی الزامی است.


مسابقات بانوان خردسالان نونهالان  حوزه جنوب غرب 

 پنج شنبه  ۱۷ شهریور

 

چهارشنبه 16 شهریور ماه کانون میثم سالن همت ساعت 13 تا15

پنجشنبه 17 شهریور ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی