مسابقات قهرمانی پومسه شهرستان شمیرانات (بانوان)

پایان ثبت نام 19 شهریور 1401 ساعت 09 ظرفیت رویداد 209 از 250

gender 30 تا 80 سال
14 تا 17 سال
17 تا 30 سال
60 تا 80 سال
5 تا 14 سال
40 تا 50 سال
50 تا 60 سال
30 تا 40 سال
11 تا 14 سال
5 تا 11 سال
QR Code

بخش انفرادی استاندارد ( تمامی رده های کمربندی)
رده سنی زیر ۱۲ سال : ساعت ۹ صبح
رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال : ساعت ۹:۳۰ صبح
رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال : ساعت ۱۰ صبح
رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال ، ۳۱تا ۴۰ سال و ۴۱ تا ۵۰ سال : ساعت ۱۰:۳۰ صبح
بخش تیمی
ردههای سنی زیر ۱۴ سال ، ۱۵ تا ۱۷ سال ، ۱۸ تا ۳۰ سال و بالای ۳۱ سال : ساعت ۱۳:۳۰ ظهر

گفتنی است کلیه شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت کارت ورود به مسابقات ، یک ساعت زودتر از زمان اعلام شده درسالن برگزاری حضور داشته باشند.

دوشنبه 21 شهریور ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی
تیمی