مسابقات قهرمانی نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (دختران)

پایان ثبت نام 21 شهریور 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 270 از 270

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code

پنجشنبه 24 شهریور ماه / سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن / 

ساعت 10تا 12 صبحزمان بندی بازیها : 


نونهال و نوجوان سبز-آبی تمامی اوزان ساعت 8 تا 11 صبح


نونهال و نوجوان قرمز-مشکی ساعت 11 تا 16


توجه: این زمانبندی تقریبی بوده و بازیکنان می بایست حداقل ۱ ساعت قبل از زمان اعلام شده در محل مسابقه حاضر باشند. 


پنجشنبه 24 شهریور ماه / سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن / ساعت 10 تا12

جمعه 25 شهریور ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی