مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان رباط کریم (پسران)

پایان ثبت نام 28 شهریور 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 154 از 200

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

زمان و محل وزن کشی :پنجشنبه 31 شهریور ماه / رباط کریم خ بخشداری جنب اداره ورزش و جوانان سالن محمدی / 

ساعت 10تا 12 صبح


برگزاری : جمعه ۱مهرماه /سالن محمدی

متعاقبا اعلام خواهد شد

جمعه یکم مهر ماه

انفرادی