کارگاه آموزشی کوچینگ ویژه مربیان استان تهران (بانوان)

پایان ثبت نام 7 مهر 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 19 از 100

gender 22 تا 71 سال
QR Code

زمانبندی دوره آموزشی مربیان 

درجه 3 و 2 از ساعت 8:30 الی 12:30

درجه یک و بین المللی  ساعت 13 الی 16

جهت ثبت نام توسط کد پرداخت به شماره  217586 اقدام نمایید .

برای حضور در دوره اموزشی مبلغ 100 هزار تومان را به حساب هیات به شماره       71319727 بانک ملت واریز و 48 ساعت قبل از برگزاری دوره ، فیش واریزی را به شماره  09122130667 ( خانم صفاری) ارسال نمایید.

سه شنبه 12 مهر ماه_سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهمین

انفرادی