مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالشرق (دختران)

پایان ثبت نام 24 مهر 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 249 از 250

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

زمانبندی وزن کشی :رده سنی خردسالان : ساعت 12تا 12:45 /رده سنی نونهالان:ساعت 12:45 الی 13:30 


زمانبندی مسابقات


 پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱/ سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن 


رده سنی نونهالان

 قرمز _ مشکی  ساعت  ۸:۳۰

  سبز_ آبی ساعت      ۱۰:۳۰

رده سنی خردسالان 

قرمز، مشکی  ساعت   ۱۲

 سبز_ آبی ساعت     ۱۳:۳۰


بازیکنان موظف هستند یکساعت قبل از زمان اعلام شده در سالن مسابقات حضور داشته باشند.

همراه داشتن بیمه ورزشی الزامیست.

همراه داشتن کارت حضور در مسابقه الزامیست


چهارشنبه27 مهر ساعت 12 الی 30 :13، خیابان دماوند ایستگاه بی آرتی وحیدیه پشت تالار شفیعی خ حصیری ک پرورده ساختمان پرورده ط همکف

پنجشنبه 28 مهر ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی