مسابقات قهرمانی هانمادانگ شهرستان شمیرانات (دختران)

پایان ثبت نام 10 آبان 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 330 از 330

gender 16 تا 80 سال
6 تا 80 سال
QR Code

زمانبندی مسابقات قهرمانی آزاد 

هانمادانگ شمیرانات (بانوان)


پنجشنبه ۱۲ آبان ماه

محل برگزاری سالن کاشانک


ردهای سنی زیر ۸ سال و ۹ تا ۱۲ سال ساعت ۹ تا ۱۰:۴۵ 

ردهای سنی ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۱۸ سال ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰

ردهای سنی بالای ۱۹ سال ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰

کلیه آیتم های قدرتی ساعت ۱۴:۳۰ 


الزامی است بازیکنان یک ساعت قبل در سالن مسابقات حضور داشته باشند

استفاده از ماسک الزامیست

از حضور اولیا محترم به داخل سالن مسابقه معذوریم

پنجشنبه 12 آبان ماه_سالن شهدای کاشانک (خیابان پور ابتهاج، خیابان صبوری، میدان دوم، انتهای کمالی شرقی)

انفرادی