مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان شمیرانات (دختران)

پایان ثبت نام 10 آبان 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 250 از 250

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

زمان بندی مسابقات کیوروگی شمیرانات دختران خردسالان ، نونهالان،نوجوانان  13آبان 

نوجوان سبز_آبی8:30

نونهال سبز_آبی9:30

خردسالان سبز_آبی 11

نونهال قرمز_مشکی12

خردسالان قرمز _مشکی 13:30

نوجوانان قرمز_مشکی 14


پنجشنبه 12 آبان ماه ساعت 15 الی 17 - سالن شهدای کاشانک

جمعه 13 آبان ماه - سالن شهدای کاشانک (خیابان پور ابتهاج، خیابان صبوری، میدان دوم، انتهای کمالی شرقی)

انفرادی