مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان قدس (پسران)

پایان ثبت نام 25 آبان 1401 ساعت 00 ظرفیت رویداد 163 از 200

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

رده سنی خردسالان

کمربند سبز _ آبی: وزن یک الی چهار ساعت 8 صبح /وزن  5 تا 10 ساعت 10:30 صبح 

کمربند قرمز - پوم : وزن یک الی 10 ساعت 11:30

رده سنی نونهالان

کمربند سبز _ آبی :وزن یک الی 10  ساعت 12 ظهر

کمربند قرمز _پوم:ورن یک الی 10 ساعت 14


پنجشنبه 26 آبان ماه - ساعت 10 الی 12 ظهر (خانه تکواندو شهرقدس)

جمعه 27 آبان ماه - خانه تکواندو شهر قدس (واقع در سی متری شورا، خیابان بهشت)

انفرادی