مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان حوزه شمالغرب (پسران)

پایان ثبت نام 16 آبان 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 172 از 300

gender 17 تا 50 سال
11 تا 14 سال
14 تا 17 سال
8 تا 11 سال
QR Code

زمان و مکان وزن کشی :

چهارشنبه 8/18 - خانه تکواندو پایتخت

خردسالان و نونهالان ساعت 16تا17

نوجوانان و بزرگسالان ساعت 17تا18


زمان برگزاری رده های سنی :

ساعت 8 الی 10:30  رده سنی نوجوانان و بزرگسالان

ساعت 10:30 الی 12 رده سنی نونهالان

ساعت 12  رده سنی خردسالان

چهارشنبه 18 آبان ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

پنجشنبه 19 آبان ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی