مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان شهریار (دختران)

پایان ثبت نام 9 آذر 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 243 از 300

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

چهارشنبه 9 آذر ماه ساعت 17 الی 19 - شهریار خیابان ولیعصر کوچه کیانی بعد از باشگاه انقلاب سالن ورزشی آیین علوی

پنجشنبه ۱۰ آذرماه / سالن ورزشی ایثار واقع در اندیشه فاز3 خیابان ولیعصر

انفرادی