مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان شهریار (پسران)

پایان ثبت نام 9 آذر 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 171 از 250

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

پنجشنبه 10 آذر ماه ساعت 17 الی 19 - شهریار خیابان ولیعصر کوچه کیانی بعد از باشگاه انقلاب سالن ورزشی آیین علوی

جمعه ۱۱ آذرماه / سالن ورزشی ایثار واقع در اندیشه فاز3 خیابان ولیعصر

انفرادی