مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران)

پایان ثبت نام 22 آذر 1401 ساعت 10 ثبت نام شده 254

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

همراه داشتن لثه برای کلیه بازیکنان الزامی است.

پنجشنبه 24 آذر ماه_ساعت 9 الی 11 صبح / مشیریه شهرک رضویه خیابان اسکندرلو نبش کوهسار سرای محل رضویه

جمعه 25 آذر ماه - مجموعه ورزشی 17 شهریور واقع در خیابان 17 شهریور بعد از میدان شکوفه ایستگاه ناصری

انفرادی