مسابقات قهرمانی شهرستان پردیس خردسالان، نونهالان و نوجوانان (پسران)

پایان ثبت نام 15 آذر 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 145 از 200

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

پنجشنبه 17 آذر ماه / ساعت 11 الی 13 ظهر / سالن علامه طباطبایی واقع در بومهن، خیابان سپاه جنب خیابان ورزش

جمعه 18 آذرماه / سالن علامه طباطبایی واقع در بومهن، خیابان سپاه جنب خیابان ورزش

انفرادی