مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان شمیرانات (پسران)

پایان ثبت نام 15 آذر 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 63 از 250

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code