لیگ انفرادی نوجوانان وزن 1 - 2

جدول بازی های لیگ

جدول لیگ انفرادی نوجوانان وزن 1 - 2

هفته 1

 • هستی وند کریمی
  (استراحت)
 • دنیا اشتن
  سامیه سیفی زاده گلدیانی
 • باران خداداد کنجوبه
  صدف مقدم
 • سارینا نیازی
  مریم نظام آبادی

هفته 2

 • دنیا اشتن
  (استراحت)
 • باران خداداد کنجوبه
  هستی وند کریمی
 • سارینا نیازی
  سامیه سیفی زاده گلدیانی
 • مریم نظام آبادی
  صدف مقدم

هفته 3

 • باران خداداد کنجوبه
  (استراحت)
 • سارینا نیازی
  دنیا اشتن
 • مریم نظام آبادی
  هستی وند کریمی
 • صدف مقدم
  سامیه سیفی زاده گلدیانی

هفته 4

 • سارینا نیازی
  (استراحت)
 • مریم نظام آبادی
  باران خداداد کنجوبه
 • صدف مقدم
  دنیا اشتن
 • سامیه سیفی زاده گلدیانی
  هستی وند کریمی

هفته 5

 • مریم نظام آبادی
  (استراحت)
 • صدف مقدم
  سارینا نیازی
 • سامیه سیفی زاده گلدیانی
  باران خداداد کنجوبه
 • هستی وند کریمی
  دنیا اشتن

هفته 6

 • صدف مقدم
  (استراحت)
 • سامیه سیفی زاده گلدیانی
  مریم نظام آبادی
 • هستی وند کریمی
  سارینا نیازی
 • دنیا اشتن
  باران خداداد کنجوبه

هفته 7

 • سامیه سیفی زاده گلدیانی
  (استراحت)
 • هستی وند کریمی
  صدف مقدم
 • دنیا اشتن
  مریم نظام آبادی
 • باران خداداد کنجوبه
  سارینا نیازی