لیگ نوجوانان انفرادی وزن 7 و 8 بانوان - گروه اول

رده بندی انفرادی

نام تیم مربی بازی برد باخت امتیاز امتیاز حریف تفاضل
1 هستی عادل هستی عادل ندا زارع 11 11 0 192 67 125
2 الهه سیفی الهه سیفی زهرا شهریاری 11 10 1 148 61 87
3 کیانا حیدری ازندریانی کیانا حیدری ازندریانی اعظم درستی 11 9 2 199 95 104
4 دیانا حوتی ثمرین دیانا حوتی ثمرین استاد شهناز جوانمرد 11 7 4 123 160 -37
5 ثریا ساجدی فردقلی بکلو ثریا ساجدی فردقلی بکلو فاطمه رحیم زینالی 11 6 5 169 94 75
6 نازنین شکرانه کرمجوان نازنین شکرانه کرمجوان سکینه نوروزی 11 6 5 135 78 57
7 سارینا خانمحمدی سارینا خانمحمدی فرانک نظریان 11 5 6 158 171 -13
8 فاطمه مقدم مغانلو فاطمه مقدم مغانلو ندا زارع 11 4 7 105 164 -59
9 فرحناز عسکری فرحناز عسکری ندا محمدی 11 3 8 96 183 -87
10 سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار اسیه بهاری نیا 11 1 10 0 1 -1
11 تبسم صحرائی لشکریان تبسم صحرائی لشکریان استاد هدیه سلامی 11 1 10 45 84 -39
12 ملیگا بهروش ملیگا بهروش فاطمه رحیم زینالی 11 1 10 39 251 -212