لیگ نوجوانان انفرادی وزن 7 و 8 بانوان - گروه دوم

رده بندی تیم ها

نام بازی برد باخت مساوی امتیاز تفاضل
1 ارنیکا شمسی زاد سه ساری 9 9 0 0 27 9 9 0
2 سارا سادات طباطبائی 9 8 1 0 24 7 8 1
3 یسنا مینا خانی 9 6 3 0 18 3 6 3
4 پارمیس ایوبی 9 6 3 0 18 3 6 3
5 روژان زارعی 9 5 4 0 15 1 5 4
6 روژان چالوسی 9 4 5 0 12 -1 4 5
7 یاسمین خدابخشی 9 3 6 0 9 -3 3 6
8 فاطمه نظری قزوینی 9 3 6 0 9 -3 3 6
9 فا ئزه پناهی 9 1 8 0 3 -7 1 8
10 کیمیا خزاعی 9 0 9 0 0 -9 0 9

آمار سنی مبارزین

آمار درجه کمربند مبارزین

پنل مدیریت تیم ها

برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: