لیگ جوانان انفرادی وزن 1 بانوان - گروه دوم

رده بندی تیم ها

نام بازی برد باخت مساوی امتیاز تفاضل
1 عسل نیکنام 10 9 1 0 27 8 9 1
2 عسل جعفری اشمقی 10 8 2 0 24 6 8 2
3 هلنا زارعی 10 7 3 0 21 4 7 3
4 نازنین دولتخواه قره قاسملو 10 7 3 0 21 4 7 3
5 ياس مينا قاسمي 10 7 3 0 21 4 7 3
6 فاطمه بختیاری 10 5 5 0 15 0 5 5
7 صنم رسولی 10 4 6 0 12 -2 4 6
8 مبینا حمیدی 10 4 6 0 12 -2 4 6
9 شیرین طاطائی 10 2 8 0 6 -6 2 8
10 نرگس آشفته 10 1 9 0 3 -8 1 9
11 یگانه ده حق 10 1 9 0 3 -8 1 9

آمار سنی مبارزین

آمار درجه کمربند مبارزین

پنل مدیریت تیم ها

برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: