اولین دوره لیگ قهرمانان دسته یک مناطق استان تهران - خردسالان (گروه 1 )

رده بندی انفرادی

نام تیم مربی بازی برد باخت امتیاز امتیاز حریف تفاضل
1 ابوالفضل احدی نام آوران علیرضا جعفری 2 2 0 62 8 54
2 امیرحسین خانی ستارگان لوازم خانگی آجرلو استاد کرمی 2 2 0 105 61 44
3 علی اکبری نام آوران استاد مسعود قاسملو 2 2 0 64 25 39
4 محمدطاها حبیب پور نام آوران علیرضا جعفری 2 2 0 50 12 38
5 پارسا زارعی نام آوران استاد رحیم صالحی 2 2 0 91 63 28
6 امیرعلی دلنواز زنده یاد استاد شیرزاد استاد حسن شکری 2 2 0 44 16 28
7 امیر علی آبادی ستارگان لوازم خانگی آجرلو استادعلی خالقی 2 2 0 48 22 26
8 محمدامین دانش زنده یاد استاد شیرزاد محسن و بهزاد ایلخانی 2 2 0 116 92 24
9 محمد صادقی ستارگان لوازم خانگی آجرلو علی اصغرپور باریکی 2 2 0 100 85 15
10 محمد مهدی فقیه رمضانی ستارگان لوازم خانگی آجرلو استاد علی خالقی 2 2 0 70 84 -14
11 امیرعلی خردمند نام آوران علیرضا جعفری 1 1 0 32 10 22
12 محمد رسول زند زنده یاد استاد شیرزاد استاد کیانوش ساکی 1 1 0 32 12 20
13 امیر علی پناهی زنده یاد استاد شیرزاد استاد ناصر برجی قلدره 1 1 0 19 8 11
14 مانی عبقری نام آوران علیرضا جعفری 1 1 0 29 22 7
15 امیر علی فلاح زنده یاد استاد شیرزاد استاد حسن شکری 1 1 0 45 49 -4
16 سهیل عسگری نام آوران علیرضا جعفری 2 1 1 100 89 11
17 محمد حسین اسکندری زنده یاد استاد شیرزاد مجید شیرزاد 2 1 1 79 68 11
18 رضا مددی زنده یاد استاد شیرزاد مجید شیرزاد 2 1 1 71 70 1
19 شهاب شعبانی گراگوئی زنده یاد استاد شیرزاد استاد حسن شکری 2 1 1 51 53 -2
20 آرمان عظیمی زنده یاد استاد شیرزاد مجید شیرزاد 2 1 1 84 90 -6
21 امیرعلی تیموری نام آوران استاد هادی جلیلوند 1 0 1 53 35 18
22 محمدمهدی چهاردولی ستارگان لوازم خانگی آجرلو علی اصغرپورباریکی 1 0 1 49 45 4
23 آرمین کیخائی افوسی نام آوران ید الله تیموریان 1 0 1 70 70 0
24 امیر علی حسینخانی نام آوران استاد هادی جلیلوند 1 0 1 35 40 -5
25 رادین سلطانی ستارگان لوازم خانگی آجرلو اشکان ولی پور 1 0 1 22 29 -7
26 رادمهر حیدری ستارگان لوازم خانگی آجرلو فرید طالبی‌پورششکل 1 0 1 8 19 -11
27 امیر علی موسی زاده نام آوران استاد هادی جلیلوند 1 0 1 6 18 -12
28 محمد صدرا پیریان زنده یاد استاد شیرزاد استاد کیانوش ساکی 1 0 1 11 24 -13
29 امیر محمودی زنده یاد استاد شیرزاد استاد کیانوش ساکی 1 0 1 15 30 -15
30 بهراد محمدحسنی زنده یاد استاد شیرزاد استاد روح الله محمدحسنی 1 0 1 15 30 -15
31 شایان همدانی ستارگان لوازم خانگی آجرلو استاد علی خالقی 1 0 1 10 26 -16
32 امیر علی عباسی زنده یاد استاد شیرزاد مجید شیرزاد 1 0 1 10 32 -22
33 شهرزاد محمدی ستارگان لوازم خانگی آجرلو استادغریب عليزاده 1 0 1 10 34 -24
34 مهرسام رحمانی معتقد ستارگان لوازم خانگی آجرلو استاد سهراب علیزاده 1 0 1 1 26 -25
35 پوریا پور شعبان زنده یاد استاد شیرزاد مجید شیرزاد 1 0 1 6 34 -28
36 عمران حیدری نام آوران استاد محسن مستقیم 2 0 2 42 66 -24
37 عرفان کرمی شنستقها ستارگان لوازم خانگی آجرلو استاد کرمی 2 0 2 85 120 -35
38 مهدی حاجیوند نام آوران محمد چوکانلوئی 2 0 2 35 73 -38
39 بردیا سهیلی قاسمی ستارگان لوازم خانگی آجرلو احمد لاریجانی 2 0 2 58 97 -39
40 اصلان اداوی ستارگان لوازم خانگی آجرلو استاد سهراب علیزاده 2 0 2 14 60 -46