اولین دوره لیگ قهرمانان دسته یک مناطق استان تهران - خردسالان (گروه 1 )

جدول بازی های لیگ

جدول اولین دوره لیگ قهرمانان دسته یک مناطق استان تهران - خردسالان (گروه 1 )

هفته 1

 • ستارگان لوازم خانگی آجرلو
  (استراحت)
 • نام آوران
  زنده یاد استاد شیرزاد

هفته 2

 • نام آوران
  (استراحت)
 • زنده یاد استاد شیرزاد
  ستارگان لوازم خانگی آجرلو

هفته 3

 • زنده یاد استاد شیرزاد
  (استراحت)
 • ستارگان لوازم خانگی آجرلو
  نام آوران