رده بندی کیوروگی

r
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 مرتضی ایمانقلی علی دیناری 2 4
2 حسین ملک نیا محمد کرمی 1 1