اخبار

کانال تلگرامی سیستم مبارز با آی دی @mobbarez جهت اطلاع رسانی رویداد ها به ورزشکاران و مربیان محترم شروع به فعالیت نمود.
این کانال اطلاعات جامعی از شرایط و اطلاعات برگزاری رویداد های جدید ثبت شده در سیستم مبارز را اطلاع رسانی میکند.

میتوانید از طریق این لینک برای عضویت در کانال مبارز اقدام نمایید.