لیگ برتر انفرادی نوجوانان و جوانان (بانوان)

پایان ثبت نام 14 مرداد 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 205

gender 14 تا 17 سال
16 تا 41 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 آسیه بهاری نیا ستایش شهبازی پردیس
2 آسیه بهاری نیا ستایش عبادی ایزدموسی پردیس
3 آیدا امیران حنانه بزمجو رودهن
4 اختر كياني ارنیکا شمسی زاد سه ساری تهران - حوزه جنوب غرب
5 اختر كياني مهرسا دستاران تهران - حوزه جنوب شرق
6 اختر کیانی الهه نصری ناراب تهران - حوزه جنوب غرب
7 اذر پناهی آنیتا گلزار خالان بوستان
8 اذر پناهی محدثه علی چهاردانگه
9 استاد بهاری نیا رومینا سادات حسینی نژاد پردیس
10 استاد بهاری نیا ملیکا خلیلی پردیس
11 استاد بهاری نیا مهشید روح نواز پردیس
12 استاد سعیده وکیلی ساره قره داغی آتدرسی تهران - حوزه جنوب شرق
13 استاد شهناز جوانمرد دیانا حوتی ثمرین تهران - حوزه جنوب شرق
14 استاد فرناز امینی مریم نظام ابادی فراهانی تهران - حوزه شمال غرب
15 استاد گیتا ویسی تبسم نادري ولاشجردي تهران - حوزه جنوب غرب
16 استاد گیتا ویسی صبا صابرى ري
17 استاد گیتا ویسی فاطمه طاهری فر تهران - حوزه جنوب غرب
18 استاد گیتی ویسی سارینا نیازی تهران - حوزه جنوب غرب
19 استاد مریم حجتی فرید سوگل عسگری مند جینی تهران - حوزه شمال غرب
20 استاد مهروز ساعی نوشین سادات دریاباری تهران - حوزه شمال شرق
21 استاد هدیه سلامی تبسم صحرائی لشکریان تهران - حوزه جنوب شرق
22 استاد هدیه سلامی رها شرف بند تهران - حوزه جنوب شرق
23 استاد ویسی یاسمین اسپرهم تهران - حوزه جنوب شرق
24 اسیه بهاری نیا سیده نادیا ابراهیمیان جلو دار پردیس
25 اعظم درستی کیانا حیدری ازندریانی تهران - حوزه شمال شرق
26 بهاره محلوجی مریم گرد شهر شهريار
27 ثریا قنبری نیکو فرشباف نوبر اسلامشهر
28 خانم مریم حجتی فرید ملینا فتحی تهران - حوزه شمال غرب
29 زهرا شهریاری آرشیدا نورمحمدی تقی آباد شمیرانات
30 زهرا شهریاری الهه سیفی تهران - حوزه شمال شرق
31 زهرا غفوري ریحانه افتخاریان انوشه قدس
32 زهرا زمانی اسداله پور زهرا کوچک سبکبار قدس
33 زهرا شرفی نازنین زهرا عبدی ري
34 زهرا شهریاری هستی وند کریمی تهران - حوزه شمال شرق
35 زهره رسولی فاطمه فراهانی شهر رباط كريم
36 زهره رسولی مهسا قره گزلوئی شهر رباط كريم
37 زینب ادیب زاده روژان زارعی تهران - حوزه شمال شرق
38 سپیده اسدیان کیانا ورایش تهران - حوزه شمال شرق
39 سکینه نوروزی نازنین شکرانه کرمجوان تهران - حوزه جنوب غرب
40 سمانه عليزاده سامیه سیفی زاده گلدیانی شهر شهريار
41 سمانه عليزاده فاطمه کرمی شهر شهريار
42 سمانه علیزاده فاطمه نظری قزوینی شهر شهريار
43 سمیه شهریاری نگین رستمی تهران - حوزه شمال شرق
44 سیده فاطمه میر رفیع سارا هموردپور تهران - حوزه جنوب غرب
45 فاطمه ترکاشوند زینب داشاب تهران - حوزه جنوب غرب
46 فاطمه دری دولت آبادی رها جعفری فشکی تهران - حوزه شمال شرق
47 فاطمه دری دولت ابادی سارا سادات طباطبائی تهران - حوزه شمال شرق
48 فاطمه رحیم زینالی ثریا ساجدی فردقلی بکلو تهران - حوزه شمال شرق
49 فاطمه رحیم زینالی ملودی قربان پور تهران - حوزه شمال شرق
50 فاطمه رحیم زینالی ملیگا بهروش تهران - حوزه شمال شرق
51 فرانک نظریان دنا اشتن تهران - حوزه جنوب غرب
52 فرانک نظریان دینا اشتن تهران - حوزه جنوب غرب
53 فرانک نظریان سارینا خانمحمدی تهران - حوزه شمال غرب
54 فرانک نظریان یاسمین خدابخشی تهران - حوزه جنوب غرب
55 فرناز امینی پارمیس ایوبی تهران - حوزه شمال غرب
56 فرناز امینی روژان چالوسی تهران - حوزه شمال غرب
57 گیتا ویسی آیلین پلنگی تهران - حوزه جنوب غرب
58 گیتا ویسی بهار رحیمی تهران - حوزه جنوب غرب
59 گیتا ویسی بهاره افشارفر تهران - حوزه جنوب غرب
60 گیتا ویسی زهرا داداش پور تهران - حوزه جنوب غرب
61 گیتا ویسی ساناز افشار تهران - حوزه جنوب غرب
62 گیتا ویسی یسنا مینا خانی تهران - حوزه جنوب غرب
63 مرجان سادات رضائی بهار هاشمی قدس
64 مرضيه گلپايگاني نیایش طایفه رجبی تهران - حوزه شمال شرق
65 مریم حجتی فرید باران کند جی تهران - حوزه شمال غرب
66 مریم حجتی طلايه فارسي زاده تهران - حوزه شمال غرب
67 مریم صفاری مبينا محموديان تهران - حوزه شمال شرق
68 مریم نامدار باران خداداد کنجوبه تهران - حوزه شمال غرب
69 مریم نامدار ساینا خانعلی فرد بهارستان
70 معصومه پرنیخ فا ئزه پناهی تهران - حوزه جنوب غرب
71 معصومه محمدیان یگانه ابراهیمی تهران - حوزه شمال غرب
72 مهروز ساعی بند کهل فاطمه مصری پور تهران - حوزه شمال غرب
73 ناهید یاری سانیا عزیزی آسیابر تهران - حوزه شمال غرب
74 ندا زارع الینا قاسمی تهران - حوزه شمال غرب
75 ندا زارع زهرا نعمتی شنگل آباد تهران - حوزه جنوب غرب
76 ندا زارع هستی عادل تهران - حوزه شمال غرب
77 ندا محمدی پرنیا حاجیان قدس
78 ندا محمدی صدف مقدم قدس
79 ندا محمدی فرحناز عسکری قدس
80 هدیه سلامی پریسا خصالی تهران - حوزه جنوب شرق
81 هدیه سلامی کیمیا خزاعی تهران - حوزه جنوب شرق
82 هدیه سلامی هستی فتاحی تهران - حوزه جنوب شرق