لیگ برتر پومسه ابداعی (آقایان) - قرمز و مشکی

پایان ثبت نام 25 دی 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 6

gender 15 تا 18 سال
18 تا 52 سال
6 تا 15 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی بهداد نقی ئی تهران - حوزه شمال غرب
2 کامیاب صادقی سیدامیرعلی معروفی پردیس
3 کامیاب صادقی محمد یاسین عبدالملکی پردیس