مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ حوزه شمالشرق (آقایان)

پایان ثبت نام 7 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 379

gender 31 تا 41 سال
15 تا 18 سال
18 تا 31 سال
10 تا 13 سال
13 تا 15 سال
5 تا 82 سال
4 تا 10 سال
QR Code
بخش های رویداد 16
پومسه استاندارد (رده سنی 12 تا 14 سال)
13 تا 15 سال
  • مشکی
  • پوم
  • قرمز
  • آبی
  • سبز

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 حسینعلی نظری سید بردیا سید علوی تهران - حوزه شمال غرب
2 سيد حسين جاهد پرهام روح بخش تهران - حوزه شمال شرق
3 سید حسین جاهد آرش رضائی تهران - حوزه شمال شرق
4 طاهر کاشفی مانی دقیقی ماسوله تهران - حوزه شمال شرق
5 کامیاب صادقی امیر علی عسگری مهرابادی پردیس
6 مهدی پرویزی دانیال جمشیدی ري
7 هادی جلیلوند محمد امین بای تهران - حوزه جنوب شرق
8 یوسف جهانگیری علی دلیر تهران - حوزه جنوب غرب