رده بندی کیوروگی

r
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
211 محمدمتین عزیزی حمیدرضا ندرلو 4 6
212 مهدی عبداللهیان باروق حمیدرضا ندرلو 4 6
213 ایلیا اصغر زاده بهرام صادقی 2 6
214 محمدرضا مزینانی استاد حسن نظام دوست 2 6
215 محمدطاها احمدی استاد مسعود قاسملو 2 6
216 کسری غلامی محسن حاتمی 2 6
217 ماهان محسن آبادی استاد هادی جلیلوند 2 6
218 محمد حسین قهرمانزاده تهران شهرستان قدس 2 6
219 احمد رضا صد ساله بهنام جعفریان 2 6
220 علی میکالپور میثم نورمحمدی 2 6
221 محمد متین مهاجری استاد حسن شکری 2 6
222 ادریس تاجیک سیدصادق هاشمی 2 6
223 محمد جاوید محمد قربانپور 2 6
224 آصف ناصری فرید طالبی‌پورششکل 3 5
225 ایلیا رخش علیرضا جعفری 3 5
226 علی قلیزاده استاد مرتضی کریمی 4 4
227 امیرحسین نصیرپورچنار امیر ابوحمزه 2 4
228 طاها دشتی مرویلی میرحسین زینال الحسینی 2 4
229 عرفان تاجیک استاد داودهمایون 2 4
230 امیر علی کاظمی استاد هادی جلیلوند 2 4
231 محمد یاسر قاینی روح ا... خواجه صالحانی 2 4
232 علیرضا زینتی شایان آقای غلامرضا عزیزی 2 4
233 محمد رضا طبسی سید حسین جاهد 2 4
234 ابوالفضل ملکی مصطفي مومنه 2 4
235 امیرحسین جعفری مهدی شامانی 2 4
236 محمد رضا عزیزی هادی قنبری 2 4
237 مهدی درخشان کنده استاد بهزاد خداداد 2 4
238 آرسام اخباری استاد زاهد قاسمی 2 4
239 ابوالفضل علیمحمدخانی استاد زاهد قاسمی 2 4
240 پارسا یادگاری استادعلی باصفا 2 4