رده بندی کیوروگی

r
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
121 عرشیا محسنی حمیدرضا نجفی عرب 3 7
122 محمدجواد حسنی احمد عباسی چالشتری آغ 3 7
123 محمدرضا اسکندر زاده خانقاه استاد عباس محبی 1 7
124 هادی خواجوی عبدالرضا صبوری 1 7
125 امیرحسین محمدی اناری امید معینی 1 7
126 حسین ابوترابی محمد کرمی 1 7
127 ایلیا امیری حیسینعلی نعمی 1 7
128 امیر طاها وفانژاد براغوشی استاد علی خالقی 1 7
129 آرین نجفعلی استاد محمد محلوجی 1 7
130 امیررضا عاشقی بهزاد ایلخانی محسن ایلخانی 1 7
131 حسین صیادی بهزاد ایلخانی محسن ایلخانی 1 7
132 بردیا معوائیان علی کاظمی 1 7
133 امیرعباس حسنی دامون ابوالقاسمی 1 7
134 محمدپارسا مجنون ستار سمیعی 1 7
135 محمد طاها ترابی مجتبی عبدالوند 1 7
136 محمدعلی شرفی نژاد بهزاد آرمندمرادلو 1 7
137 دانیال علمی میزان بهروز حاجی‌زاده 1 7
138 پارسا امینی زاهد قاسمی 1 7
139 علیرضا حسینی محسن شعبانی 1 7
140 بنیامین بور بور بابک تقی پور 1 7
141 امیر حسین زمانی مجید ابراهیمی 1 7
142 مهدی فنایی پیرلر علیرضا بیات 1 7
143 امیرعلی بیرنگ دامون ابوالقاسمی 1 7
144 شهاب آذرین استاد علیرضا قاضی محسنی 1 7
145 محسن یاری بهنام جعفریان 1 7
146 شایان وکیلی امیر ابوحمزه 1 7
147 امیر علی خجسته ءامند علی سادین 1 7
148 امیرعلی اکبرزاده مهدی خشکه پز 1 7
149 پارسا یوسفی علی احمدی 1 7
150 ساتیار دوستی نادر ساعتی 1 7