رده بندی کیوروگی

r
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
61 مهیار محمدی پرویز صادقی 3 11
62 امیر حسین صیفی پیام خانلرخانی 3 11
63 محمد مهدی علیزاده سید محمد میر 3 11
64 حسین میرزاییان سید محمد میر 3 11
65 مهدی مختاری عبدالرضا صبوری 3 11
66 امیرمحمد زمانیان بابک نادری گرگری 3 11
67 طاها شهسواری ناصر رضایی 3 11
68 رحمان امیری امید جعفری 4 10
69 پارسا پورمولا کیانوش احمدوند 2 10
70 احسان محمدزاده رضائی سید حسین جاهد 2 10
71 عرشیا سهرابی نیا مهدی عبدی فرد 2 10
72 بردیا عزیزی میثم نورمحمدی 2 10
73 بنیامین صفری علیرضا جعفری 2 10
74 ماهان عسگری ناصر برجی 2 10
75 علی شجاعی مهر احمد خدائی 2 10
76 یعقوب زین اصغر قنبری 2 10
77 داریوش وحیدی نصر محمد رضا زوار 2 10
78 هادی احمدی علی کریمی صابری 2 10
79 محمدرضا اسدی امین افرند 2 10
80 امیر علی جعفری یرکی حسین کمالی 2 10
81 سید علی حسینی مهدی احمدی 2 10
82 امیرحسام پوریا استاد علی خالقی 2 10
83 محمد صادق خندابی شراهی پرويزصادقى 2 10
84 پارسا حیدری آقای استاد داوود همایون 2 10
85 امیرمهدی جعفری احمد خدائی 2 10
86 امیرحسین فراهانی مهدی اردهالی 2 10
87 امیرمحمد ملکی جبلی سید محمد میر 3 9
88 مهدی نصیری پیروی امین افرند 3 9
89 سید عباس حسنی بهزاد خداداد 3 9
90 متين محمدي جوزاني استاد بهرام صادقی 3 9